Covid-19/ Corona

Sinds het begin van 2020 speelt het Covid-19 virus een grote rol in de hele wereld. De pandemie zorgt voor beperkingen en restricties, in het dagelijkse leven en in de omgang met elkaar in de gehele samenleving.

Zo ook op Zorgboerderij Molenhoek. We proberen met en voor elkaar te zorgen en de algemene regels, opgelegd door het RIVM, na te leven.

Helaas levert dit een hoop onduidelijkheden op, zeker voor onze deelnemers die het gewone leven vaak al ingewikkeld genoeg vinden. Ons streven is dagbesteding te bieden zolang het kan. Zodra de overheid beslist dat we gedwongen moeten sluiten, zullen we hier gehoor aan geven. Tot dat moment zullen we er alles aan doen de maatregelen toepasbaar te maken binnen de Zorgboerderij, dit uiteraard (waar nodig) in overleg met de GGD.

Een aantal maatregelen die bepaald zijn door Zorgboerderij Molenhoek

  • Tijdens het taxi vervoer, wordt er door zowel de chauffeur als door de deelnemers een mondkapje gedragen.
  • Waar mogelijk houden we 1 stoel afstand tussen de deelnemers.
  • Mondkapjes worden pas afgedaan buiten de auto
  • Mochten er verplichtingen zijn overheidswege dat er een maximaal aantal deelnemers vervoert mogen worden houden wij ons hieraan, dan gaan we samen met ouders en verzorgers op zoek naar een passende oplossing
  • Tijdens dagbesteding houden we zoveel mogelijk afstand, en respecteren we elkaars ruimte.
  • Personeel motiveert, stimuleert en controleert op het wassen van handen en omgang met de algemene hygiĆ«ne regels. In de stal is er een mogelijkheid om je handen te wassen volgens het bijbehorende protocol.
  • In de stal zijn er maximaal 2 deelnemers met begeleiding stal werkzaamheden aan het uitvoeren. De overige deelnemers wachten buiten.
  • Er wordt gewerkt met 2 pauze groepen, dit om afstand te kunnen garanderen. Deelnemers worden bij de verdeling van de taken verdeeld over 2 groepen. Binnen werkers en buiten werkers. Dit om wisselende contacten tegen te gaan.
  • Zowel personeel, deelnemers en ouders/ verzorgers gaan zorgvuldig om met de richtlijnen van het RIVM. Bij verkoudheid, keelpijn. koorts en/of andere klachten, laat je testen en houd je aan de quarantaine regels. Deze zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl
  • Zowel personeel, vrijwilligers, stagiaires en deelnemers hebben geen vaccinatie plicht, Iedereen is vrij om dit zelf te bepalen.

Omdat de deelnemers kwetsbare mensen zijn wordt er verwacht dat het personeel, stagiaires en vrijwilligers zich bewust zijn van hun rol als voorbeeld functie. Dit in het houden aan de richtlijnen van het RIVM, maar ook in het informeren van eventuele veranderingen. Hier hoort ook het begeleiden van eventuele gesprekken tussen deelnemers bij.

Het is onze taak om te zorgen voor een veilige werkplek.