Geweld door zorgverleners

Mocht er sprake zijn van fysiek, psychisch, of seksueel geweld wordt er gehandeld van uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het protocol seksuele intimidatie.

Als er sprake is van geweld in welke vorm dan ook wordt er aangifte bij de politie gedaan tegen de geweldpleger. De stelling die hier wordt in genomen is;

Zodra je je als hulpverlener bedreigd voelt, dan is er sprake van geweld.