Ontslag wegens disfuntioneren

Wat wordt bedoeld met ontslag vanwege disfunctioneren?

Wanneer u vindt dat een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. En u om die reden de overeenkomst met hem heeft opgezegd of niet heeft voortgezet. Een overeenkomst kan zijn een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht.

Beëindigt de zorgverlener zelf de samenwerking vanwege disfunctioneren? Ook dan moet u dit melden bij de inspectie.

Waar moet ik aan denken bij disfunctioneren?

Dat hangt ervan af. Meldt u in elk geval als:

  • U vindt dat de situatie ernstig bedreigend is voor de veiligheid van cliënten of de zorg.
  • U aanwijzingen heeft dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd.
  • U aanwijzingen heeft dat de zorgverlener niet goed functioneert door een verslaving. Of door een lichamelijke of psychische ziekte.

Hoe snel moet ik melden?

De meldplicht geldt altijd direct nadat u de zorgverlener heeft medegedeeld dat u niet verder wilt vanwege disfunctioneren. Of nadat de zorgverlener u heeft laten weten zelf ontslag te nemen. U meldt dit binnen 3 werkdagen bij de inspectie.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een mail. Dit is een automatisch verstuurd bericht op basis van de gegevens die u heeft ingevuld.

De inspectie stelt na een melding van ontslag soms een onderzoek in. De inspectie verzamelt in dat geval informatie, kan dossiers bekijken en hulp vragen aan een extern expert. Omdat de inspectie zo’n onderzoek zorgvuldig wil doen neemt het vaak meerdere maanden tot een jaar in beslag.

Contact met betrokkene

De inspectie kan een (ex-)medewerker uitnodigen voor een gesprek of schriftelijk vragen stellen. De inspectie vraagt de medewerker dan in ieder geval:

  • Wat is uw reactie op het gemelde disfunctioneren en ontslag?
  • Hoe kijkt u terug op de gebeurtenissen?
  • Hoe gaat het nu met u?
  • Wat zijn uw huidige werkzaamheden? Bij welke werkgever en in welke functie werkt u?
  • Welke maatregelen heeft u getroffen om uw huidig en toekomstig functioneren te verbeteren? En herhaling van de gebeurtenissen te voorkomen?
  • Wat zijn uw toekomstplannen voor uw werk in de zorg?

Soms praat de inspectie ook met andere betrokkenen.

Het oordeel van de inspectie

De inspectie toetst of een (ex-)medewerker een ernstig risico kan vormen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Uiteindelijk komt de inspectie tot een eindoordeel. Afhankelijk van het eindoordeel kan de inspectie een maatregel opleggen. Zoals het voorleggen van het professioneel handelen aan de tuchtrechter. Dat laatste kan alleen als de betrokken zorgverlener is geregistreerd in het BIG-register of het SKJ-register.

Een melding van disfunctioneren doe je via de volgende link> Melding disfunctioneren van medewerker