Zorg dossier en zorgplan

Op Zorgboerderij Molenhoek werken we met een Persoonlijk plan, hierin beschrijven ouders/ verzorgers samen met de budgethouder wat eventuele wensen zijn voor de toekomst. Welke ontwikkelingspunten er zijn en gaan we op zoek naar hoe de deelnemer zijn leven wil inrichten. Voor de Zorgboerderij Molenhoek gaat dit over dagbesteding, maar wensen als werken naar gewoon werk kan ook een vraag zijn. Inventariseren welke vaardigheden er nodig zijn om (eventueel met ondersteuning) voor een regulier bedrijf te werken. We maken gebruik van het volgende format.

Persoonlijk plan

Belangrijk

  1. Dit plan is strikt vertrouwelijk
  2. Gegevens uit dit plan mogen niet aan derden worden verstrekt of worden ingezien zonder uitdrukkelijke toestemming van cliƫnt of diens vertegenwoordiger. Alleen geregistreerde deskundigen, die aanwezig zijn bij het gesprek ter beoordeling van de (her)indicatie mogen dit verslag voor deze (her)indicatie gebruiken.
  3. In verband met de bescherming van persoonsgegevens dient dit verslag zorgvuldig te worden bewaard. Medische gegevens mogen niet worden ingezien/opgeslagen door niet bevoegde personen.

Persoonlijke gegevens

Datum:

Ingevuld door:

Mede-invuller:

Gegevens aanvrager

Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Gezinssamenstelling:

Beperking(en):

Gegevens vertegenwoordiger(s)

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Vraag 1. Wie ben ik?

Geef een omschrijving van uzelf en van uw beperkingen.

 

Vraag 2. Wat wil ik in mijn leven?

Hoe wilt u dat uw leven er uit ziet, nu en in de toekomst?

 

Vraag 3. Wat kan ik zelf oplossen?

Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?

 

Vraag 4. Waarbij heb ik zorg of ondersteuning nodig en wanneer?

Omschrijf welke hulp u nodig heeft, en wanneer u deze hulp nodig heeft. Het zorgmomentenoverzicht(te vinden op onze site) kan bij deze vraag helpen.

Waarbij heb ik zorg of ondersteuning nodig?Gemiddeld aantal uren per dag of per week
  
  
  
  

Vraag 5. Wat verwacht ik van de zorg of ondersteuning?

Geef een omschrijving van de hulp zoals die volgens u het beste bij u past.

Vraag 6. Welke doelen wil ik behalen met deze zorg of ondersteuning?

Omschrijf wat u wilt bereiken met de hulp die u aanvraagt, en of u kunt inschatten wanneer dit bereikt zal zijn.

 
 

Vraag 7. Waarom wil ik zorg of ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget?

Beschrijf in dit antwoord waarom u kiest voor een persoonsgebonden budget.

 

Door met de deelnemer in gesprek te ontstaat er de mogelijkheid om in kaart te brengen wat eventuele toekomst wensen zijn. Hier kunnen we gezamenlijk doelen voor opstellen en gericht begeleiden naar het behalen van de doelen