Onvrijwillige zorg of dwang

De zorg op Zorgboerderij Molenhoek is uitsluitend op vrijwillige basis, er wordt geen onvrijwillige zorg of dwang toegepast. Deelnemers op Zorgboerderij Molenhoek mogen zich vrij bewegen op de boerderij en omliggende gronden, wel is er altijd een begeleider in de buurt of in het zicht. Dit omdat de verantwoordelijkheid rondom het welbevinden van de deelnemers ligt bij de begeleiders en het bestuur van Zorgboerderij Molenhoek. Ook in situaties waar de deelnemer overgaat in “acting out” worden er geen fysieke beperkingen ingesteld. Deelnemers worden niet fysiek begrenst, in deze situaties wordt er gekozen voor veiligheid voor het personeel en de overige deelnemers. Mocht er een incident plaats vinden wordt hier melding voor gemaakt, bij de politie en de inspectie (zie meldcode huiselijk geweld en seksuele intimidatie punt 12).