Administratie, declaratie, informatie-eisen en goed bestuur

De wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) is niet van toepassing, aangezien Zorgboerderij Molenhoek zorg levert via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en Persoonsgebonden budget (PGB). Dat wil niet zeggen dat er niet zorgvuldig omgegaan moet worden met de administratie en declaratie.

Voor nu wordt er maandelijks gefactureerd naar ouders/ verzorgers en bewindvoering van de budgethouders en worden de uren netjes bijgehouden. Net als de gereden kilometers. Facturatie gaat nu via email.

Zorgboerderij Molenhoek heeft zich gemeld bij VECOZO, op kort termijn zal er gefactureerd gaan worden via VECOZO. Uitgezocht wordt of dit het fijnste werkt via het PGB-portaal, of dat Cliendo de VECOZO-certificering gaat koppelen. Dit zou 1 compleet administratie en registratie kunnen zijn.  (januari 2022)