Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risico volle handelingen

Op Zorgboerderij Molenhoek worden er geen voorbehouden handelingen verricht, er wordt gesproken over voorbehouden handelingen wanneer personeel de volgende handelingen uitvoert;

Wat zijn risicovolle handelingen?

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de cliënt. Een voorbeeld is het toedienen van de sondevoeding. Deze handeling is niet voorbehouden, maar er zijn wel risico’s. Dat wil zeggen: handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voor het uitvoeren van risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een bekwaamheidsverklaring verplicht.

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het betreft handelingen die door de individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een voorbehouden handeling te verrichten.

8.1 Overzicht voorbehouden en risicovolle handelingen

Overzicht voorbehouden en risicovolle handelingen  
 voorbehoudenrisicovol
Heelkundige handelingen  
Wondspoelen via katheter X 
Verzorgen of verwijderen wonddrain of redonsedrain; verwisselen opvangfles 
Verzorgen van een tracheotomie-wond  X
Verwijderen wondtamponX 
Verwijderen hechtingen of agrafen  X
Verwijderen exudrainX 

Katherisaties
  
Infuusbehandeling  
 – Inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem)X
 – Verwisselen infuuszak, verwijderen perifeer canuleX
 – Toedienen medicatie via perifeer infuusX
 – Verwisselen afsluitdopje van (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter (CVK)X
 – Toedienen medicatie via CVK infuusX
 – Epiduraal en intrathecaal (poort): aanprikken spinaal poortsysteem, verwisselen naaldX
 – Verwijderen epiduraalkatheter, verwijderen naald spinaal poortsysteemX
 – Inbrengen hypodermoclyseX
 – Verwijderen hypodermoclyseX
 – Inbrengen subcutane canule, verwisselenX
 – Toedienen van medicatie via subcutaan infuusX
 – Verwijderen subcutane naald en infuustoedieningssysteemX

Sondevoeding
  
 – Inbrengen/verwijderen neus-maag sonde, verwisselen PEG-sonde of jejunostomiesondeX
 – Toedienen sondevoeding mbv spuit of voedingspompX
 – Toedienen van medicatie via sondeX

Nier- en blaaskatheterisatie
  
 – Inbrengen van blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-)X
 – Verwijderen verblijfskatheterX
 – Blaasspoelen bij ingebrachte katheterX
 – Verwisselen van suprapubische katheterX
 – Nefrostomiekatheter spoelenX
 – Urinestoma (UP) – katheteriseren van urinereservoir, spoelenX
 – CAPD spoelingX

Colostoma
 – Spoelen colostoma (AP) X
 – Toedienen medicijnenX

Darmspoelen/toedienen hoog opgaand klysma
 

Maaginhoud hevelen
X 

Spoelen galdrain
 

Zuurstof toedienen

Uitzuigen van mond- en keelholte
 

Uitzuigen van tracheacanule/van trachea via tracheacanule
X 

Injecties
  
 – SubcutaanX
 – IntracutaanX
 – IntramusculairX
 – IntraveneusX

Puncties
  
 – VenapunctieX
 – AscitespunctieX 
 – Spoelen ascitesdrainX

Op dit moment worden er geen voorbehouden of risico volle handelingen uitgevoerd. Deelnemers met deze hulpvraag zijn niet passend om dagbesteding te volgen op de Zorgboerderij Molenhoek.