Veilig incidenten melden

Incidenten worden zowel omschreven in Cliendo, zodat ouders en verzorgers op de hoogte zijn van de incidenten. Daarnaast wordt er melding gedaan volgens een incidenten formulier. Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en calamiteiten.

We spreken van een incident als er in de zorg iets niet goed is gegaan, waarbij een cliƫnt schade heeft opgelopen, had kunnen oplopen of kan oplopen. Deze (mogelijke) schade is een onbedoelde en/of onverwachte uitkomst van zorg: er is iets niet goed gedaan (bijvoorbeeld onvoldoende handelen volgens de richtlijn/ professionele standaard). Pas als de schade ernstig of fataal is, is er sprake van een calamiteit zoals bedoeld in de Wkkgz.

In de wet (Wkkgz) staat dat u een calamiteit onverwijld moet melden. Dat houdt in:

  • Binnen 3 werkdagen nadat u heeft vastgesteld dat het om een calamiteit gaat. 
  • Twijfelt u nog of de gebeurtenis een complicatie, een incident of een calamiteit is? Dan heeft u vanaf de constatering van de gebeurtenis 6 weken de tijd om dat te onderzoeken. Zodra u vaststelt dat er sprake is van een calamiteit, dan meldt u dat binnen 3 werkdagen.
  • Is na het onderzoek nog steeds niet duidelijk is of de gebeurtenis een calamiteit is? Dan adviseren we om de gebeurtenis wel te melden.

Meldt u een calamiteit niet (op tijd), dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Een melding doe via de volgende Link> Melding incident en calamiteit

Op de Zorgboerderij Molenhoek wordt er de-escalerend gewerkt, dit houdt in dat we werken met een signalering plan. Hierin monitoren we de emotionele en psychische conditie van onze deelnemers. Er wordt gesignaleerd, geobserveerd, gerapporteerd bij twijfel betrekken we het netwerk van de deelnemers om te toetsen.

Naast het emotioneel en psychische functioneren van onze deelnemers wordt er ook gewerkt met gereedschappen. Er wordt in iedere situatie een inschatting gemaakt of dat de deelnemers in staat zijn (vanuit het signaleringsplan) om de gereedschappen te hanteren. Naast de psychische en emotionele conditie, staan we niet boven de wet. Voertuigen (behorend bij een boerderij) worden enkel bestuurd door personeel die deze rijvaardigheden hebben. (Tractor rijbewijs, Rijbewijs B afgegeven voor 2015) Gereedschappen zoals bijvoorbeeld een kettingzaag of cirkelzaag en dergelijke worden niet door de deelnemers gebruikt.

Ook werken we met dieren, personeel draagt er zorg voor dat er geen incidenten plaats kunnen vinden. Helaas hebben dieren een eigen wil en karakter, niet alles is te voorkomen.

Zorgboerderij Molenhoek heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering die deze schade dekt in geval van incidenten of calamiteiten.

De stelling van de zorgverlening is> Ik heb er alles aan gedaan om het incident ofwel een calamiteit te kunnen voorkomen.

Iedereen die werkt op de Zorgboerderij is in bezit van werkschoenen met een stalen neus, deze worden voorzien door de zorgboerderij. Tijdens werktijd worden deze gedragen, ook als je niet in staat bent om te werken. Ben je aanwezig op de boerderij, dan heb je werkschoenen aan.

Tijdens de werkzaamheden worden er beschermende middelen geboden. Denk hierbij aan gehoorbescherming, oog bescherming, een helm met gehoorbescherming en maaibroek bij het werken met de bosmaaier. Tijdens het werken mag er geen gebruik gemaakt worden van iPod, of andere muziekapparatuur waardoor het onmogelijk wordt om instructies van het personeel te horen.