Afspraken met onderaannemers en vrijwilligers

Zorgboerderij Molenhoek maakt gebruik van Zelfstandige Zorgprofessionals (ZZPers) en hanteert de volgende criteria bij verlenen van de opdracht:

 • Voldoet de ZZP’er aan het profiel van Zorgboerderij Molenhoek
 • Voldoet ZZP’er aan de kwaliteitseisen/kwalificaties voor Verantwoorde Zorg
 • Spreekt de ZZP’er Nederlands en voldoet aan de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • Zijn de noodzakelijk documenten van de ZZP’er op orde (inschrijving KvK, Modelovereenkomst i.p.v. VAR)
 • Voldoet ZZP’er aan de gedragscode van Zorgboerderij Molenhoek
 • Is de cliënt tevreden met de ZZP’er of moet er worden bijgesteld.
 • Is de ZZP’er bereidt deel te nemen aan deskundigheidsbevordering en hierin te investeren
 • In de overeenkomst wordt een concurrentiebeding afgesproken.

Zorgboerderij Molenhoek maakt gebruik van vrijwilligers en hanteert de volgende criteria:

 • De vrijwilliger heeft een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, maximaal 3 maanden oud. Deze wordt overlegd voor aanvang van de eerste dag. De kosten zijn voor Zorgboerderij Molenhoek.
 • Er wordt navraag gedaan bij organisaties waar de vrijwilliger eerder werkzaam is geweest, omtrent het functioneren.
 • Er wordt een vrijwilligers overeenkomst getekend, alvorens de eerste werkdag begint.
 • De vrijwilliger heeft recht op een belastingvrije onkostenvergoeding met een maximaal bedrag per kalender jaar.

Verantwoordelijkheid:

Zorgboerderij Molenhoek treedt op als hoofdaannemer van de zorg, dit betekend dat Zorgboerderij Molenhoek verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorg en kaders stelt hoe de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.