Beschikbaar en deskundig personeel

Voor het begeleiden van de huidige doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking en/ of psychiatrisch problematiek, is er gekwalificeerd personeel nodig. Het personeel heeft voldoende kennis en ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking (minimaal 5 jaar). En heeft kennis van aanverwante ziektebeelden. Denk hierbij aan kennis en ervaring met Autisme, hechtingsproblematieken, Borderline, Schizofrenie en ook met het Syndroom van Down.

Op de Zorgboerderij wordt gewerkt met Persoonlijk begeleiders Niveau 4, en activiteitenbegeleiders Niveau 3.

Persoonlijk begeleiders hebben, naast hun dagelijkse werkzaamheden van het begeleiden, ook de taak het dossier op orde houden van hun cliënt en het contact houden met ouders dan wel verzorgers. Ze stellen doelen op en evalueren deze minimaal 1 keer per half jaar. Deze worden verwerkt in het zorgplan. Er wordt gebruik gemaakt van een online registratie en rapportagesysteem (Cliendo). Hierin kunnen alle documenten ingezien en geüpload worden. Deze zijn ook in te zien door ouders en verzorgers. Ouders en verzorgers kunnen uitgenodigd worden om mee te lezen en te reageren in de dagelijkse rapportage.

Er wordt dagelijks gerapporteerd, en eens per 3 maanden een evaluatie verslag geschreven. Dagelijks hebben ze contact met hun cliënt, en brengen collega’s op de hoogte van eventuele wijzigingen in afspraken.

De activiteitenbegeleiders ondersteunen de persoonlijk begeleiders bij hen functie, maar zijn geen eindverantwoordelijke in de zorg.

Vanwege de complexe zorgvragers, wordt er gewerkt met kleine groepen. Per 5 deelnemers wordt er gewerkt per personeelslid. In de praktijk komt dit vaak neer op groepen van 4. Ook zijn er een aantal dagen per week stagiaires en/ of vrijwilligers die de dag mee ondersteunen. Waardoor er ook mogelijkheden zijn voor 1 op 1 contact.

Functieomschrijving

Als persoonlijke begeleider vervul je een regiefunctie oftewel mentorfunctie voor 1 deelnemer. Met deze deelnemer stel je een begeleidingsplan op om ervoor te zorgen dat de deelnemer zijn of haar doelen kan bereiken en de juiste begeleiding krijgt. Samen met de activiteitenbegeleiders zorg je voor het dagelijkse reilen en zeilen van de Zorgboerderij.

Wat vragen we?

  • Je hebt een relevante (zorg) opleiding gevolgd en afgerond, MBO 4 werk- en denkniveau (persoonlijk begeleider)
  • Je bent flexibel inzetbaar.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring en affiniteit (minimaal 5 jaar) met het werken met een (licht) verstandelijke beperking en/ of psychiatrische problematiek
  • Je vindt het een uitdaging om de balans te vinden tussen sturen en coachen.
  • Je kunt zowel zelfstandig werken, als in team verband.

Zorgboerderij Molenhoek gebruikt de cao-gehandicapten zorg als leidraad. Inschaling en arbeidsvoorwaarden is het beginsel van de overeenkomst