AAP Management

Stappen van aap-management

Omschrijf de aap

welke taak deel je uit, wat verwacht je als eindresultaat?

Bepaal de verzorger

wie moet de aap verzorgen, is de persoon in staat de aap te verzorgen?. Wat heeft de persoon nodig om de verzorging uit te voeren tot een goed resultaat?.

Bepaal je controle moment

De verzorging moet gecontroleerd worden, om te kijken of de aap de verzorging krijgt die de aap verdient.

Nooit een aap de deur uit, zonder dat je het controle moment hebt vast gesteld!!

Coach de verzorger

Zo nodig geef je tips om de verzorging te verbeteren,

Controleer de afronding van de verzorging

Dit is de afsluiting, is de aap goed verzorgd? Evalueer!