Inwerk Protocol

Inwerkprotocol
Stagiaires/ Leerlingen / nieuwe werknemers/ invalkrachten.

De inwerkprotocol is een richtlijn om alle zaken van het bedrijf en werkvloer te weten te komen. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn en te blijven.

Dag 1.
o Kennismaken met de deelnemers en collega’s.
o Dagstructuur; koffiemomenten, vaste werktaken, etc. doornemen.
o Tablet wegwijs worden.
o Uitleg rooster en verder plannen rooster.
o Uitleg van de agenda indien nodig.

Dag 2.
o Meelopen, samen met deelnemers taken uitvoeren/meewerken.
o Draaiboek op Tablet bij de hand houden, ter ondersteuning dagstructuur?
o BHV-map doornemen, eventuele vragen stellen.
o Doornemen opdrachten school.
o Inplannen van begeleidingsgesprek momenten. (door stagiair)

Dag 3.
o Documenten op Tablet doorlezen. Protocollen, voorwaarden, etc.
o Inleveren POP & PAP
o Inplannen evaluatiemomenten met school begeleider.
o Plannen cursus signaleringsplannen met Jochem
o Plannen cursus aapmanagement met Jochem

Dag 4.
o Uitleg externe project WV Schijndel
o Doornemen activiteitenplannen maken
o Clientdossiers doornemen, denk aan je zwijgplicht!
o Praktische zaken; sleutel nodig? Zo ja, dan sleutelformulier tekenen.
o Werkschoenen regelen

Dag 5.
o Herhalen van bovenstaande punten nodig?
o Zijn er nog vragen of onduidelijkheden?
o Hoe is de eerste week/ aantal dagen gegaan?
o Overige?